Dávám práci svému srdci

ZOOTERAPIE

Zooreterapie je podpůrnou léčebnou metodu psychosociálního zdraví, kterou se rozumí léčebný kontakt se zvířetem. Nejznámějšími metodami jsou obecně canisterapie, felinoterapie či hipoterapie. K tomu, aby zooterapie mohla probíhat na jednotlivých klinikách (odděleních), je potřeba souhlas nemocničního hygienika a souhlas zástupce (primáře, vrchní sestry) kliniky (oddělení).

Dobrovolníci zooterapeuti jsou předem pečlivě vybraní dobrovolníci, kteří mají předchozí zkušenosti s činností ve zdravotnickém nebo sociálně zaměřeném zařízení, absolvují školení dobrovolníků a pravidelně dokládají očkování zvířete. Dobrovolníci canisterapeuti musí také se svým psem absolvovat speciální canisterapeutický výcvik a složit canisterapeutické zkoušky.

Projekt zooterapie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady vznikl v roce 2010, kdy na Léčebnu dlouhodobě nemocných docházela naše přední propagátorka canisterapie, Mgr. Iva Bajtlerová s Edou a Agátkou. Záhy se k ní přidal náš hlavní canisterapeut, Ing. Roman Pospíšil s Topinkou a Lucka s Buffym. Po roce přibyla Dana s Daisy a tým rozšířila před dvěma lety Terezka s Wicky, které docházejí na standardní oddělení Neurologické kliniky.

Canisterapie

Canisterapie je pomocná terapie, při které se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Výborně působí u pacientů s kognitivním deficitem, kdy pomáhá:

  • s udržením pozornosti,
  • s nácvikem hrubé i jemné motoriky, s uvolňovaním spasmů,
  • s rozvojem fantazie, komunikativnosti, slovní zásoby,
  • se zvyšováním sebejistoty, pocitem ochrany a jistoty,
  • s možností relaxace (polohování).

Také pomáhá u pacientů s pohybovým postižením, kde je přínosem jako:

  • neurorehalibitační technika,
  • dodání pozitivní energie a motivace k uzdravení,
  • prolamovaní bariér osamělosti,
  • odvedení pozornosti od vlastních potíží,
  • narušení nemocničního stereotypu.

Terapii provádí pes, který je prověřen canisterapeutickou zkouškou, za doprovodu psovoda - dobrovolníka, který zkoušku se psem absolvoval.

Chcete se o zooterapii dozvědět více? Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nemocnici můžete kontaktovat koordinátorku Jitku Povalovou.