Dávám práci svému srdci

HISTORIE

Aktivity spolku Lékořice byly započaty v září roku 2005. Na začátku stála hrstka nadšenců, kteří se vrhli do budování dobrovolnického programu v Thomayerově nemocnici a stejná hrstka prvních dobrovolníků. V říjnu 2006 se tehdy ještě občanské sdružení Lékořice stalo držitelem akreditace programu „Dobrovolníci v nemocnici“ u MV ČR a v roce 2007 se Lékořice stala smluvním partnerem pro realizaci dobrovolnického programu v Thomayerově nemocnici. 

Lékořice však nezůstala pouze u jedné nemocnice a postupně rozšířila své působení do dalších. V letech 2008-2010 jsme realizovali dobrovolnický program v IKEM. Obnoven byl v roce 2013 a funguje dodnes. Dále je dobrovolnický program garantován Lékořicí od roku 2009 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a od roku 2015 do roku 2018 probíhal program i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

 

 

 

Aktivity dobrovolnických center Lékořice se postupem času rozrůstaly o další činnosti, jejichž cílem bylo zlepšovat psychickou podporu pacientů a jejich motivaci k uzdravení, na:

 • Dobrovolnická činnost
 • Herní terapie a arteterapie na dětských odděleních
 • Duchovní péče a kaplanská služba
 • Canisterapie a zooterapie
 • Zlepšování prostředí nemocnice
 • Práce s ohroženými cílovými skupinami
 • Naše kavárna - sociální projekt s podporovaným zaměstnáváním (slavnostní otevření proběhlo 1. února 2011)
 • Pořádání jednorázových akcí - semináře, výtvarné dílny, koncerty, Den dětí, Mikulášská nadílka, benefiční akce

Na aktivity zaměřené na psychickou pohodu pacientů začaly navazovat také jednorázové akce cílené na zdravotnický personál a jeho psychickou pohodu, prevenci syndromu vyhoření i praktickou pomoc a také vzdělávací a osvětové akce cílené na koordinátory dobrovolníků v nemocnicích a veřejnost.

Ocenění

2013 - Neziskovka roku v kategorii Cena společnosti Telefónica Czech Republic pro nejúspěšnější střední neziskovku za kvalitně řízenou a společensky prospěšnou činnost
2013 - Nominace na mezinárodní cenu SozialMarie za inovativní sociální projekt (z 308 přihlášených jsme byli vybráni mezi 36 nejlepších)

Čtyři kmenoví a pravidelní dobrovolníci obdrželi Křesadlo - Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci:

 • 2009 Blanka Vendrová
 • 2012 Eva Křemenová
 • 2013 Antonín Křeček
 • 2014 Marie Čížková
 • 2015 Jan Duda