Dávám práci svému srdci
3 dub 2019

Vyjádření k současnému stavu Lékořice

Vážené a milé dobrovolnice, vážení a milí dobrovolníci,

 

Jak nejspíš již víte, dne 31. 3. 2019 předala Lékořice dobrovolnický program v Thomayerově nemocnici, vedení této nemocnice. V současné době dokončujeme předání – administrativní úkony, informování donátorů a převádění majetku.

Abych Vás uklidnil hned na počátku, co se týká dobrovolnického programu, ve kterém působíte, ten zůstává nezměněn a poběží dále tak, jak jste na to byli dosud zvyklí.

Co se týká vedení spolku situace je následující. Bývalé předsednictvo složilo svou funkci a jeho členové odešli ze spolku společně s několika dalšími členy. Na vysvětlenou mohu říci pouze toto: spolek se dlouhodobě potýkal s absencí společného cíle a vize a s ohledem na náročnost odchodu z nemocnice a s ním spojenými ztrátami a emocionální zátěží, kterou tento odchod přinesl, se členové spolku zcela svobodně rozhodli složit své členství do rukou nového předsedy spolku, kterým jsem od 1. 3. 2019 já. (Do Lékořice jsem přišel jako dobrovolník před sedmi lety, právě do programu v TN).

Není také důvod tajit to, že v rámci vedení spolku došlo k závažným rozporům i osobním slovním útokům, což se však vyřešilo odchodem většiny členů, ale to je situace se kterou se dokážeme vyrovnat. Už jen díky podpoře, kterou mám od bývalé předsedkyně spolku Terezy Jirákové DiS. (která původně avizovala svůj odchod již k 1. 1. 2019 – kvůli dotacím a administrativě setrvala ve funkci do konce února) a podpoře bývalé výkonné ředitelky Bc. Martiny Adámkové, která skončila ve funkci ke dni 28. 2. 2019. S tím, že odchází především ze studijních důvodů, což dávala na vědomí již koncem loňského roku. Celý březen mi také věnovala svůj čas kvůli nutným konzultacím, abych se mohl zorientovat v agendě, kterou mi předala.

Obě dámy si zaslouží poděkování a můj obdiv. U Martiny bych však ještě velmi rád doplnil, že zásadně nesouhlasím s kritikou jejího způsobu řízení spolku. Pokud je jediným argumentem, který neustále slyším opakovat: „ že se příliš stará o papíry“ nedá se dělat nic jiného než se vůči takové kritice vymezit. Považuji za klíčové, byť jsme nezisková organizace a děláme dobré věci, abychom vždy měli správná razítka, správná potvrzení a řádně spravované všechny dokumenty. Jsem rád za dobrovolnickou pohodu, ale ta patří Vám, dobrovolníkům, kteří věnujete svůj čas a energii přičemž naším úkolem, je zajistit Vám k tomu řádné podmínky, pojištění, bezpečí při výkonu služby a potřebné pomůcky. To, že se Martina úspěšně snažila všechno toto dodržovat plně hovoří v její prospěch a já ji za to obdivuji a jsem jí vděčný, že mohu navázat na její práci.

Co se týká samotného způsobu odchodu výkonné ředitelky, zcela jasně nesouhlasím s tvrzením, že by Martina byla odpovědná za současné potíže které Lékořice má. Naopak Martina byla první, kdo upozornil na nedostatky a chyby v administrativě. Domnívám se tedy, že takto výkonnou patronku neměla Lékořice již velmi dlouho. I z toho důvodu považuji za nutné Vás seznámit se současným stavem, byť je to informace, kterou „nepotřebují dobrovolníci vědět“ v tom smyslu, že dobrovolnické činnosti se tyto problémy naštěstí nijak přímo netýkají (vyjma toho, že se přirozeně ptáte, jaká je situace. Poslední co bych rád doplnil, je že má-li Lékořice nadále fungovat, nezaniknout nebo se naopak rozvíjet, Martina jí k tomu poskytla maximum prostředků, které je jeden člověk vykonávající práci pro tři lidi poskytnout.

To co mi nyní dává smysl a v čem hledám inspiraci do další práce je Vaše dobrovolnická činnost. Právě to, že nesobecky obětujete svůj volný čas, abyste někomu pomohli, je základním posláním Lékořice a na to nesmí vedení spolku nikdy zapomínat. Z pozice předsedy je nyní mým úkolem zajistit, aby Lékořice nadále mohla fungovat ve svých dvou programech. Co se týká kavárny, její fungování je otázkou naší domluvy s Thomayerovou nemocnicí, tato jednání budu absolvovat v nejbližších dnech.

Pokud máte nějaké otázky, jsem Vám k dispozici na emailu: komunikace@lekorice.com (jen upozorňuji, že vzhledem k množství práce mohu odpovídat se zpožděním).

 

Děkuji Vám za všechno, co děláte, velmi si vážím Vaší práce a přeji vše dobré.

 

Bc. Jan Duda

Předseda spolku Lékořice, z.s.