Dávám práci svému srdci
30 říj 2010

Veřejná sbírka výtvarných potřeb pro děti v nemocnici

Anglická školka Skřivánek Smarties se ve spolupráci s jazykovou agenturou Skřivánek i letos rozhodla uspořádat veřejnou sbírku pro nemocné děti.

Pomozte připravit příjemné Vánoce v nemocnici.

Přineste ve dnech 1. listopadu – 18. prosince 2010 jakékoliv výtvarné potřeby – pastelky, tempery, barevné papíry, bloky, čtvrtky, krepový papír, voskovky, štětce, křídy nebo třeba i pravítka – a pomozte tak dětem, které musejí být v této slavnostní době ze zdravotních důvodů hospitalizovány na pediatrickém oddělení, na oddělení dětské neurologie nebo na Klinice dětské chirurgie a traumatologie v pražské Thomayerově nemocnici.

Hlavní sběrná místa:

Denní centrum Skřivánek Smarties, Vídeňská 745, Praha 4, 140 00 – od 8.00 do 16.00
Jazyková škola Skřivánek, Washingtonova 1599/17, Praha 1, 110 00 – od 8.00 do 19.00
Překladatelský servis Skřivánek, Na Dolinách 22, Praha 4, 147 00 – od 8.00 do 19.00

Vedlejší sběrná místa:

Jakákoliv provozovna Skřivánek v České republice. Seznam najdete v příloze.

Všechny shromážděné pomůcky budou předány v nemocnici ještě před Vánocemi.

Děkujeme za vaši pomoc, kterou ocení hlavně ti, kteří ji nejvíce potřebují.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte organizátory sbírky na e-mailu info@skrivaneksmarties.cz nebo skrivanek@skrivanek.cz.

Foto: české školky