Dávám práci svému srdci
2 čer 2017

Procházka Prahou pro zaměstnance TN

Procházka Prahou je díky panu Řehákovi již tradiční akce pro zaměstnance a dobrovolníky TN, při které dvakrát ročně objevujeme a poznáváme krásná pražská zákoutí. Trasa v neděli 28. května nás provedla od Malovanky přes Strahovské nádvoří, Pohořelec a Loretánské náměstí až na Nový svět. Díky poutavému výkladu pana Řeháka a nádhernému počasí to byla pro všechny velmi příjemně strávená neděle a my za ni našemu průvodci velmi děkujeme.