Dávám práci svému srdci
24 úno 2017

Pomáháme na Geriatrii v TN

Na všech odděleních geriatrie a následné péče v Thomayerově nemocnici probíhají pravidelně výtvarné dílny, kde si pacienti mohou vytvářet nejrůznější dekorace, šperky a jiné výrobky pro vlastní potěšení nebo jako dárek pro své blízké. Samotnou činností procvičují motoriku, komunikaci i kreativitu. Nejdůležitější je však praktikování vlastních dovedností a schopností i možnost zažít si pocit soběstačnosti a užitečnosti v kontrastu nemocničního prostředí, kde je člověk často odkázán na pomoc druhých i v nejběžnějších lidských potřebách.