Dávám práci svému srdci
11 led 2018

Poděkování dobrovolníkům v Thomayerově nemocnici

Ve středu 13. 12. se v kapli svatého Václava děkovalo dobrovolníkům a spolupracovníkům dobrovolnického programu v Thomayerově nemocnici. Ve svátečně vyzdobené kapli byla cítit slavnostní atmosféra, která tento večer vždy provází. Krásný a uvolněný večer zpříjemnil vtipným moderováním dobrovolník Jan Duda. Ten vyzdvihl počty hodin, které dobrovolníci při pravidelných návštěvách strávili u pacientů. Bylo to neuvěřitelných 2 151 hodin, což v součtu s jednorázovými akcemi a činností firemních dobrovolníků činí 6 843 hodin za rok.

Dobrovolníkům za jejich práci pro pacienty i celou nemocnici poděkovala náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání, Jaroslava Mrkvičková. Zdravotníkům poděkovala vedoucí Centra podpůrné péče, Dagmar Hrubcová, a na závěr všem sponzorům a dárcům poděkovala ředitelka neziskové organizace Lékořice, Martina Adámková.

Speciálním oceněním, andělem za výjimečný přínos, byli oceněni dobrovolníci i podporovatelé. Anděla spolu s moderátorem předala paní náměstkyně Mrkvičková, která pak i všem ostatním dobrovolníkům rozdávala růže a drobný dárek. Po malém pohoštění si všichni mohli užít předvánoční atmosféru při České mši vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Modřanského chrámového sboru, Emauzského sboru, orchestru a jeho sólistů.