Dávám práci svému srdci
28 zář 2017

Ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici

Dne 7. října ve 14 hodin se bude konat v nemocniční kapli sv. Václava ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a odvahu k nezištné lásce a pokorné službě druhým.

Motto této bohoslužby je:
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.
(List Římanům 12,15–16)

Sloužit budou duchovní Římskokatolické církve, Církve československé husitské a Církve adventistů sedmého dne.

Bohoslužbu doprovodí pěvecký sbor Gabriel.