Dávám práci svému srdci

NOVINKY

25 říj 2008

Společenská odpovědnost firem

V rámci projektu společenské odpovědnosti firem spolupracujeme také se společností Baxter BioScience, s.r.o. V pondělí 20. října 2008 přijelo 9 zaměstnanců společnosti pomoci při realizaci dobročinného bazaru a při úpravě interiéru keramické dílny. Keramickou a arteterapeutickou dílnu budou moci využívat pacienti ze všech dětských oddělení i dospělí pacienti dlouhodobě…

Detail novinky
25 říj 2008

Výtvarná dílna na LDN 1

Na oddělení LDN 1 probíhala během nedělního dopoledne 19. října podzimní výtvarná dílna. Pacienti společně s dobrovolníky z Telefónica O2 vyráběli obrázky, podložky pod hrníčky a dekorace na sklo. Tradiční podzimní tvoření je na oddělení oblíbeným zpestřením času tráveného dlouhou hospitalizací. Děkujeme zaměstnancům Telefónica O2, kteří se do asistence při výtvarné dílně…

Detail novinky
25 říj 2008

Berušky na ORL

V neděli 19. října se díky dobrovolníkům - zaměstnancům společnosti Telefónica O2, proměnila obyčejná dětská ambulance na oddělení ORL ve veselé místo plné malých berušek. Návrh interiéru vytvořila designérka paní Jana Šemberová a o jeho realizaci se postarali 4 dobrovolníci. Práce pro dětské pacienty jim šla hezky od ruky a vůbec nelitovali, že neděli trávili pracovně. Všichni…

Detail novinky
25 říj 2008

Podzimní dobročinný bazar

V pořadí již devátý dobročinný bazar se uskutečnil ve dnech 19. -22. října 2008 v nemocniční kapli v areálu FTNsP. Zúčastnilo se jej rekordní počet prodávajících i kupujících, také výtěžek byl historicky nejvyšší. Částka 31 753Kč se využije na zlepšování a zkvalitňování nemocničního prostředí (rekonstrukce a malování na odděleních, apod.).

Detail novinky
25 říj 2008

Povídání o Africe v IKEM

Ve čtvrtek 16.10. si deset pacientů IKEM přišlo poslechnout povídání o Africe. Vyprávění doprovázené fotografiemi bylo moc zajímavé. Přednášející se věnuje humanitární činnosti (www.humanisti.cz). Zejména se stará o adopci na dálku, kvůli které se chystá do Afriky přemístit na trvalo. Všichni jí držíme palce:-).

Detail novinky
25 říj 2008

Semináře pro dobrovolníky

Ve dnech 15. a 16. října proběhly dva vzdělávací semináře určené pro dobrovolníky a zdravotnický personál. Kurzu 1. pomoci a resuscitace se zúčastnili dobrovolníci, kterým Thomayerova nemocnici nabízí absolvování kurzu zdarma. Druhý seminář se zaměřoval na oblast týkající se trénování paměti u seniorů. Přednášky se zúčastnili dobrovolníci i zdravotnický personál. Již více…

Detail novinky
14 říj 2008

Divadlo v nemocnici

Pondělní večer 13. října byl pro hospitalizované děti z Oddělení dětské chirurgie zpestřen pohádkou. Ochotničtí herci ze spolku „Vůz“ (YMCA, Braník) si pro děti připravili představení – „Co takhle svatba, princi?“. Pohádka měla velký úspěch nejen u dětí, ale i u jejich rodičů.

Detail novinky
13 říj 2008

Výlet do Indie

Ve čtvrtek 9.10. proběhlo pro pacienty IKEM povídání s promítáním "Výlet do Indie". Pacienti se alespoň na tento večer dostali za zdi nemocnice i své reality.

Detail novinky
13 říj 2008

IKEM - Výtvarná dílna

Dvě dobrovolnice pořádají pro pacienty IKEM pravidelně 1x za měsíc výtvarnou dílnu. Ve středu 17.9. proběhla již 5. výtvarná dílna. Pacienti si při ní mohli vyzkoušet různé způsoby zdobení oblázků.

Detail novinky
8 říj 2008

Den pro zdraví

Ve středu 8. října 2008 se uskutečnil ve Vyšší odborné škole zdravotnické na Praha 4 „Den pro zdraví“. Škola se pro tento den otevřela široké veřejnosti a nabízela nejrůznější aktivity a programy týkající se zdraví. Návštěvníci si mohli nechat změřit krevní tlak či cholesterol, zkusit si resuscitaci či se dozvědět bližší informace o nejrůznějších programech podporující zdraví. Naše…

Detail novinky