Dávám práci svému srdci

NOVINKY

16 pro 2008

Vánoční nadílka od Mall.cz

Občanské sdružení Lékořice bylo v těchto obdarováno čtyřmi novými počítači a kopírkou. Společnoat Internet Mall, a.s. nabídla svoji podporu ve formě nového kancelářského zázemí pro Dobrovolnické centrum Lékořice. Spolupráce začala na základě osobní zkušenosti jednoho ze zaměstnanců s dobrovolnictvím v Thomayerově nemocnici. "Když jsem viděl, jak je náš kolega z…

Detail novinky
16 pro 2008

Koncert na LDN

V pátek 12. prosince se na oddělení Léčebny pro dlouhodobě nemocné rozezněly vánoční písně a koledy. Pravidelně na toto oddělení dochází děti z Mateřské školy Sedlčanská. Pod vedením paní učitelky Hejdukové měly tentokrát nachystaný vánoční program pro dlouhodobě hospitalizované pacienty. Koledy si rádi poslechli i zdejší zaměstnanci. Dětem se podařilo naladit přítomné do…

Detail novinky
16 pro 2008

Česká mše vánoční

Ve středu 10. prosince zazněly nemocniční kaplí FTNsP tóny krásné České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Vánoční koncert si poslechli dobrovolníci, zdravotníci, pacienti i všichni příchozí. Patří již k tradičním předvánočním akcím a obohacuje atmosféru nemocničního prostředí. Tentokrát za něj děkujeme Modřanskému chrámovému sboru a Emauzskému sboru a orchestru a jejich…

Detail novinky
15 pro 2008

Poděkování dobrovolníkům - FTNsP

Již tradičně se před Vánočními svátky setkal management FTNsP a Dětského centra, rovněž organizátoři a donátoři dobrovolnického programu s dobrovolníky a kontaktními osobami z řad zdravotnického personálu. V proslovech zazněla slova chvály, ocenění, povzbuzení a obdivu těm, kteří se jako dobrovolníci angažují ve FTNsP a Dětském centru. Oceněni byli i kontaktní osoby,…

Detail novinky
15 pro 2008

Poděkování dobrovolníkům - IKEM

Dne 10.12. 2008 pořádalo DC Lékořice tradiční poděkování managementu dobrovolníkům, kontaktním osobám a donátorům. Tentokrát se první část konala premiérově v komorní atmosféře v IKEM. Program vedla interní garantka dobrovolnického programu, paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jaroslava Mrkvičková. Za vedení IKEM přišel poděkovat pan náměstek pro personální a právní…

Detail novinky
15 pro 2008

Děti v IKEM

Dne 9.12. přišly mezi pacienty IKEM děti. V podvečerních hodinách zazpívaly děti pod vedením paní učitelky Jolany Konečné koledy a jiné písně na Klinice kardiologie. Pro všechny zúčastněné to byl příjemně strávený večer. Děkujeme!

Detail novinky
13 pro 2008

Předvánoční ztišení

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 18. 12. 2008 do nemocniční kaple FTNsP na pravidelné setkání pro pacienty, personál i všechny příchozí. Nabízíme prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu, poslech hudby a žalmů… ...a třeba i posezení u kávy ZTIŠENÍ pořádáme každý poslední ČTVRTEK v měsíci OD 16 HODIN Duchovní péče pro FTNsP Mgr. Debora Martásková tel.: 261 083 51, duchovnipece@ftn…

Detail novinky
9 pro 2008

Mikuláš také v IKEM

Mikuláš má rok od roku více práce. Proto letos začal s obdarováváním pro jistotu již o den dříve, a to 4.12. Do IKEM Mikuláš přišel se svými pomocníky za pacienty i personálem Kliniky kardiologie. Přinesl do pokojů předvánoční atmosféru, s pacienty si zazpíval koledy. Za zpěv a vyprávění vtipů rozdávali andělé perníčky a tužky s čarodějkami pro štěstí. A čert? Ten v IKEM věru…

Detail novinky
9 pro 2008

Mikulášská nadílka ve FTNsP

Tento rok Mikuláš a jeho pomocníci nadělovali ve čtvrtek 4. prosince už od samého rána a končili až ve večerních hodinách. Rozdávali dárečky, úsměvy a dobrou náladu. Při realizaci pomáhali nejen dobrovolníci, ale zapojil se i zdravotnický personál. Čtyři skupiny Mikulášů navštívily tato oddělení: Geriatrie, Sociální lůžka, I. Interní klinika, Oddělení dětské neurologie, Oddělení…

Detail novinky
9 pro 2008

Advent v IKEM

Na středu 3.12. si dobrovolnice z DC Lékořice pro pacienty připravily vyrábění adventních věnců. V příjemné atmosféře si pět pacientů přímo v nemocnici vyrobilo tento symbol předvánočního času.

Detail novinky