Dávám práci svému srdci

NOVINKY

20 pro 2008

Adventní ztišení

Ve čtvrtek 18.12. od 16h proběhlo v kapli FTNsP poslední letošní setkání s možností ztišení, poslechu textů, hudby, zpěvu vánočních koled. Za oddělení "Duchovní péče" ve FTNsP přejeme všem pacientům i zdravotnickému personálu v adventním čase pokoj a radost z nadcházející naděje. Do nového roku pak zdraví a požehnání ve všem konání. Debora Martásková -…

Detail novinky
20 pro 2008

Koncert pěveckého sboru NASHIRA

Vánoční atmosféra pronikla i do nemocničního areálu. V úterý 16.12. od 18h uvedl v nemocniční kapli FTNsP ženský pěvecký sbor NASHIRA svůj Vánoční koncert. Zazněly vánoční písně a koledy a přítomní posluchači měli možnost alespoň na chvíli zapomenout na shon a starosti všedních dnů. Děkujeme!

Detail novinky
16 pro 2008

Vánoční nadílka od Mall.cz

Občanské sdružení Lékořice bylo v těchto obdarováno čtyřmi novými počítači a kopírkou. Společnoat Internet Mall, a.s. nabídla svoji podporu ve formě nového kancelářského zázemí pro Dobrovolnické centrum Lékořice. Spolupráce začala na základě osobní zkušenosti jednoho ze zaměstnanců s dobrovolnictvím v Thomayerově nemocnici. "Když jsem viděl, jak je náš kolega z…

Detail novinky
16 pro 2008

Koncert na LDN

V pátek 12. prosince se na oddělení Léčebny pro dlouhodobě nemocné rozezněly vánoční písně a koledy. Pravidelně na toto oddělení dochází děti z Mateřské školy Sedlčanská. Pod vedením paní učitelky Hejdukové měly tentokrát nachystaný vánoční program pro dlouhodobě hospitalizované pacienty. Koledy si rádi poslechli i zdejší zaměstnanci. Dětem se podařilo naladit přítomné do…

Detail novinky
16 pro 2008

Česká mše vánoční

Ve středu 10. prosince zazněly nemocniční kaplí FTNsP tóny krásné České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Vánoční koncert si poslechli dobrovolníci, zdravotníci, pacienti i všichni příchozí. Patří již k tradičním předvánočním akcím a obohacuje atmosféru nemocničního prostředí. Tentokrát za něj děkujeme Modřanskému chrámovému sboru a Emauzskému sboru a orchestru a jejich…

Detail novinky
15 pro 2008

Poděkování dobrovolníkům - FTNsP

Již tradičně se před Vánočními svátky setkal management FTNsP a Dětského centra, rovněž organizátoři a donátoři dobrovolnického programu s dobrovolníky a kontaktními osobami z řad zdravotnického personálu. V proslovech zazněla slova chvály, ocenění, povzbuzení a obdivu těm, kteří se jako dobrovolníci angažují ve FTNsP a Dětském centru. Oceněni byli i kontaktní osoby,…

Detail novinky
15 pro 2008

Poděkování dobrovolníkům - IKEM

Dne 10.12. 2008 pořádalo DC Lékořice tradiční poděkování managementu dobrovolníkům, kontaktním osobám a donátorům. Tentokrát se první část konala premiérově v komorní atmosféře v IKEM. Program vedla interní garantka dobrovolnického programu, paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jaroslava Mrkvičková. Za vedení IKEM přišel poděkovat pan náměstek pro personální a právní…

Detail novinky
15 pro 2008

Děti v IKEM

Dne 9.12. přišly mezi pacienty IKEM děti. V podvečerních hodinách zazpívaly děti pod vedením paní učitelky Jolany Konečné koledy a jiné písně na Klinice kardiologie. Pro všechny zúčastněné to byl příjemně strávený večer. Děkujeme!

Detail novinky
13 pro 2008

Předvánoční ztišení

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 18. 12. 2008 do nemocniční kaple FTNsP na pravidelné setkání pro pacienty, personál i všechny příchozí. Nabízíme prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu, poslech hudby a žalmů… ...a třeba i posezení u kávy ZTIŠENÍ pořádáme každý poslední ČTVRTEK v měsíci OD 16 HODIN Duchovní péče pro FTNsP Mgr. Debora Martásková tel.: 261 083 51, duchovnipece@ftn…

Detail novinky
9 pro 2008

Mikuláš také v IKEM

Mikuláš má rok od roku více práce. Proto letos začal s obdarováváním pro jistotu již o den dříve, a to 4.12. Do IKEM Mikuláš přišel se svými pomocníky za pacienty i personálem Kliniky kardiologie. Přinesl do pokojů předvánoční atmosféru, s pacienty si zazpíval koledy. Za zpěv a vyprávění vtipů rozdávali andělé perníčky a tužky s čarodějkami pro štěstí. A čert? Ten v IKEM věru…

Detail novinky