Dávám práci svému srdci

THOMAYEROVA NEMOCNICE

PŘEJÍT NA WEB

V Thomayerově nemocnici realizujeme dobrovolnický program prostřednictvím Dobrovolnického centra Lékořice.

Lékořice, z.s. získala pro program „Dobrovolníci v nemocnicích“ akreditaci u Ministerstva vnitra ČR v říjnu 2006. Od roku 2007 je smluvním partnerem pro realizaci dobrovolnického programu v Thomayerově nemocnici a zásadním způsobem se podílí na jeho celkové realizaci.

Posláním dobrovolnického programu je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových odděleních a napomáhat dětem, dospělým i starým lidem k překonání doby, kterou tráví v nemocnici. Být významnou psychosociální podporou pacientů na lůžkových odděleních nemocnice.

Dobrovolnický program zahrnuje také jednorázové akce pro pacienty, zaměstnance nemocnice a veřejnost. Pro pacienty pořádá výtvarné dílny, hudební či divadelní představení, v neposlední řadě také připravuje den seniorů a mikulášskou nadílku. Pro zaměstnance nabízí výtvarné dílny, vzdělávací semináře a jazykové kurzy. Mezi hlavní akce pro veřejnost patří Dětský den, kterým se snažíme přiblížit nemocniční prostředí dětem z MŠ a ZŠ.

Dobrovolnické centrum Lékořice spolupracuje s několika firmami (společnostmi), jejichž zaměstnanci dobrovolně vypomáhají v Thomayerově nemocnici a také při akcích pořádaných dobrovolnickým centrem. Firemní dobrovolnictví se realizuje v rámci Společenské odpovědnosti firem a jeho smyslem je poskytnout svým zaměstnancům čas a motivaci k dobrovolnické činnosti. Prostřednictvím firemních dobrovolníků se daří zkrášlovat prostory na odděleních a v prostorách nemocnice.

Dobrovolnické centrum je zastřešeno Centrem podpůrné péče - Lékořice, jehož součástí jsou také herní terapie a duchovní péče.

Centrum podpůrné péče je od roku 2008 jedním z oddělení Thomayerovy nemocnice a zároveň prvním takto orientovaným centrem v České republice. Posláním centra je zajištění dostupné psychosociální podpory pro pacienty, jejich příbuzné i zdravotnický personál nemocnice.

Chcete se o dobrovolnickém programu v Thomayerově nemocnici dozvědět více? Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků v TN.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Celou mapu, zobrazíte kliknutím

Pavilon N
Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800/5,
Praha 4 – 140 00