Dávám práci svému srdci

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

PŘEJÍT NA WEB

Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady vznikl v roce 2009, od začátku funguje v barvách Lékořice, z. s. a je rovněž akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Program začínal na Neurologické klinice a Léčebně dlouhodobě nemocných, kde funguje dosud a navíc na těchto klinikách probíhá také canisterapie.

Dnes je náš dobrovolnický program rozšířen i na Chirurgickou kliniku - oddělení septické chirurgie, I. Interní hematologickou kliniku oddělení i JIP, Radioterapeuticko-onkologickou kliniku, Kliniku popáleninové medicíny - standardní oddělení i JIP, Kliniku dětí a dorostu - ambulanci i oddělení větších dětí. Kromě dobrovolnické práce směrem k dospělým i dětským pacientům dobrovolníci také aktivně propagují myšlenky angažovaného občanství. Podílejí se na pořádání osvětových akcí, workshopů a seminářů pro laickou i odbornou veřejnost, během kterých hovoří o tom, co jim dobrovolnictví v nemocnici přináší do života. Většinou je to pocit smysluplně stráveného času, možnost aktivně realizovat své lidství a dávat kus sebe v prostředí, kde k sobě mají radost i bolest velice blízko.

Chcete se o dobrovolnickém programu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady dozvědět více? Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků ve FNKV.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Celou mapu, zobrazíte kliknutím

Pavilon K - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10