Dávám práci svému srdci

DOBROVOLNICKÁ CENTRA

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

VÍCE O PROJEKTUPŘEJÍT NA WEB

Dobrovolnický program je součástí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady od roku 2009 a již od svého počátku je prostřednictvím zapsaného spolku Lékořice akreditován u Ministerstva vnitra. Program se od dob svých začátků na Neurologické klinice a Léčebně dlouhodobě nemocných rozšířil také na Chirurgickou kliniku - oddělení septické chirurgie, Interní hematologickou kliniku, Radioterapeuticko-onkologickou kliniku, Kliniku popáleninové medicíny,…

V letech 2008 až 2010 realizovala Lékořice dobrovolnický program na 5 klinikách Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). V roce 2010 byla naše spolupráce přerušena. V průběhu roku 2013 jsme obnovili realizaci společných podvečerních programů pro pacienty Kliniky kardiologie a Kliniky diabetologie. Zájem pacientů o tento program předčil naše očekávání a přinesl bezesporu oživení nemocničnímu světu. I v dalším letech jsme navázali na…