Dávám práci svému srdci

DOBROVOLNICKÁ CENTRA

THOMAYEROVA NEMOCNICE

VÍCE O PROJEKTUPŘEJÍT NA WEB

V Thomayerově nemocnici realizujeme dobrovolnický program prostřednictvím Dobrovolnického centra Lékořice.Lékořice, z.s. získala pro program „Dobrovolníci v nemocnicích“ akreditaci u Ministerstva vnitra ČR v říjnu 2006. Od roku 2007 je smluvním partnerem pro realizaci dobrovolnického programu v Thomayerově nemocnici a zásadním způsobem se podílí na jeho celkové realizaci.Posláním dobrovolnického programu je přispět ke zlepšení psychosociálních…

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

VÍCE O PROJEKTUPŘEJÍT NA WEB

Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady vznikl v roce 2009, od začátku funguje v barvách Lékořice, z. s. a je rovněž akreditován u Ministerstva vnitra ČR. Program začínal na Neurologické klinice a Léčebně dlouhodobě nemocných, kde funguje dosud a navíc na těchto klinikách probíhá také canisterapie. Dnes je náš dobrovolnický program rozšířen i na Chirurgickou kliniku - oddělení septické chirurgie, I. Interní…

V letech 2008 až 2010 realizovala Lékořice, z.s. na 5 klinikách Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) svůj dobrovolnický program. V roce 2010 byla naše spolupráce byla přerušena. V průběhu roku 2013 jsme obnovili realizaci společných podvečerních programů pro pacienty Kliniky kardiologie a Kliniky diabetologie. Zájem pacientů o tento program předčil naše očekávání a přinesl bezesporu oživení nemocničnímu světu. Mezi současné…

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE

VÍCE O PROJEKTUPŘEJÍT NA WEB

Od 1. července 2015 zahajujeme dobrovolnický program ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN). I zde je program akreditován u Ministerstva vnitra ČR